Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens. Jessy Dierenarts hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en informeert u middels deze privacyverklaring graag over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jessy Dierenarts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over de activiteiten van websitebezoekers;
 • surfgedrag;
 • internetbrowser en apparaattype.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jessydierenarts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • behandeling van uw huisdier; doorverwijzing van uw huisdier naar een specialist;
 • facturatie van behandeling van uw huisdier;
 • doorsturen van de gegevens van uw hond ten behoeve van een keuring fokgeschiktheid;
 • doorsturen van uw gegevens aan een incassobureau in geval van openstaande vorderingen;
 • telefonisch of e-mail contact; door middel van analyse van anoniem bezoekersgedrag op onze website verbeteren we de website;
 • u op de hoogte te stellen welke producten of diensten interessant voor u zouden kunnen zijn;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jessy Dierenarts neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Jessy Dierenarts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jessy Dierenarts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jessy Dierenarts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Jessy Dierenarts een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

info@jessydierenarts.nl

of per post aan:

Jessy Dierenarts
Midzomerplein 6-8
4744 BZ Bosschenhoofd

Jessy Dierenarts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van persoonsgegevens

Jessy Dierenarts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jessydierenarts.nl.

Afspraken maken, verplaatsen of afzeggen

Er wordt gewerkt op afspraak, waardoor lange wachttijden worden voorkomen en het dier niet onnodig stress ervaart door het lange wachten. Ook kunnen we op deze manier ruimer tijd inplannen voor een afspraak, indien dit noodzakelijk of gewenst is.

U kunt uw afspraak telefonisch afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Mocht u niet verschenen zijn op de afspraak, dan zijn wij genoodzaakt €27,50 in rekening te brengen.

Huisvisite enkel bij uitzonderlijke (spoed)gevallen.

Doorverwijzing naar specialisten behoort tot de mogelijkheden.